SOMENTUM

Vi er en forening der formidler mentorforløb mellem udsatte unge og kvalificerede mentorer

 

 

Holdet bag SOMENTUM

Niels Munck
Formand
Stifter
Maren Grosen
Koordinator for mentorer og mentees
Anja Thygesen
Koordinator for virksomheds og Rotary kontakter
Marianne Abildgaard
Bestyrelsesmedlem
Kasserer
Alice Kaspersen
Bestyrelsesmedlem
Helle Hansen
Suppleant
Lisette Rasmussen
Frivillig projektmedarbejder

Om os - og vores støtter

Holdet bag SOMENTUM repræsenterer en stærkt og bred tværfaglighed. Vores stifter og formand for både virksomhed og forening, Niels Munck, har mere end 20 års erfaring med ledelse på direktionsniveau og har gennem tiden siddet i flere bestyrelser. Bestyrelsesmedlemmerne Alice Kaspersen og Marianne Abildgaard har en bred bestyrelseserfaring fra en række andre sociale projekter, og Helle Hansen er senioranalytiker i VIVE. Vores projektmedarbejdere er Anja Thygesen som er selvstændig konsulent og researcher og Maren Groesen som har en baggrund som projektleder indenfor bl.a. kulturformidling. 

Indtægterne til foreningens aktiviteter kommer fra et mix af fundraising i samskabelse med kommunale og boligsociale aktører, donationer fra Rotary-klubber, virksomhedssponsorater, salg af forløb til kommuner samt indtægtsdækket virksomhed. 

SOMENTUM har et stærkt partnerskab med Rotary København Langelinje, som både har støttet os økonomisk i opstartsfasen, og som har stillet de første mentorer til rådighed. ​ Vi har desuden modtaget midler fra både Egmont fonden og fra Gurli & Poul Madsens fond. SOMENTUM har desuden en samarbejdsaftale med Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Derudover har vi på frivillig basis fået vigtig og kompetent hjælp fra: 

- Per Kristiansen (DLA Piper) - advokatbistand

- Ove Nielsen (Deloitte) - revision

- Niels Hejde (PA Consulting) - forretningsplan

- Jens Hovind (Head Connect) - organisationsudvikling

- Morten Christensen (Det Danske Klasselotteri) - markedsføringsmateriale