top of page

SOMENTUM

Vi baner vejen for relationer, der skaber forandring

 

De unge og mentorerne

Unge i udsatte positioner har

chanceulighed i forhold til andre unge. Deres mulighed for at få gode karakterer i folkeskolen, gennemføre en ungdomsuddannelse, komme ind på en videregående uddannelse eller få fodfæste på arbejdsmarkedet forringes af  at vokse op i økonomisk og menneskeligt ressourcesvage hjem og færdes  i miljøer, hvor rollemodellerne er på kant med loven. Også selv om de har lige så mange ambitioner og lige så stort potentiale som andre unge. 

SOMENTUMs mentorer giver de unge lige den støtte, som kan udligne deres chanceulighed og bane vejen for, at de får forløst deres potentiale og ambitioner. 

Forløbene

Via SOMENTUMs samarbejde med forskellige Rotary-klubber og virksomheder matches de unge med betydningsfulde voksne, som kan understøtte deres udvikling og videre vej i livet. 

SOMENTUM kan tilbyde forskellige typer af mentorforløb:

- Livsmentor. Her har relationen mellem den unge og mentor baseret på socialt samvær, fælles oplevelser og hjælp til forskellige basale behov i tilværelsen. 

- Klippekortsmentor. Her hjælper mentor den unge med nogle helt konkrete udfordringer, og de mødes et aftalt antal gange. Det kan f.eks. være jobsøgning, eksamenshjælp eller iværksætterrådgivning. 

- Netværksmentor. Her stiller mentor sit netværk til rådighed og hjælper den unge med at få adgang til job- og praktiksamtaler eller med at sætte møder op med forskellige videns- og ressourcepersoner. 

- Job- og praktikmentor. Her er den unge ansat eller i praktik i mentors virksomhed, og mentor giver den unge en særlig opmærksomhed og opbakning, så der er større chance for, at den unge fastholdes og lykkes.

practice_areas

Hvis du har lyst til at høre mere om SOMENTUMs arbejde, kan du kontakte Anja Thygesen på anja@somentum.dk eller 2912 7772.

"Min mentor? Han er min ven. En ældre ven, jeg kan ringe til, hvis jeg har spørgsmål eller problemer. En, som har prøvet mange forskellige ting i livet, og som lytter til mig og stiller spørgsmål. Jeg tror ikke, at vores venskab slutter, det har jo ikke nogen tidsperiode".

Sagt af ung

our_vision
bottom of page