top of page

SOMENTUM

Sammen kan vi skabe nye sociale løsninger

 

Det får I

...Vi screener og udvælger de unge sammen med jeres personale

...Vi rekrutterer, uddanner og fastholder frivillige mentorer

...Vi matcher de unge og mentorerne

...Vi yder 24-7 socialfaglig support til mentorerne

...Vi kobler mentorforløbet til de øvrige indsatser omkring de unges

...Vi udarbejder løbende statusrapporter og holder statusmøder med jeres personale

...Vi sikrer dokumentation og evaluering af forløbende

Styrk jeres sociale indsats

Alle unge har hab og drømme for fremtiden. Mange unge i udsatte positioner har dog ikke forudsætningerne for at bevare habet og forfølge deres drømme.

For disse unge er en positiv voksenrelation altafgørende for at ændre deres livsbane – med støtte og vejledning til at træffe gode valg i livet.

SOMENTUMs mentorforløb styrker din kommunes sociale indsats på området for udsatte unge. SOMENTUM sikrer, at lokale unge får mulighed for at fåtilknyttet en voksen mentor, som med interesse og tillid støtter dem i at finde vej i livet.

SOMENTUMs mentorer er voksne erhvervsfolk, som har tid, overskud og lyst til at involvere sig i en ungs liv – og udfylde rollen som den stærke og værdifulde støtte, som den unge under andre omstændigheder ville mangle.

 

SOMENTUM tror på, at vi ved at bygge bro mellem udsatte unge og ansvarlige tydelige voksne kan reducere risikoen for kriminalitet, misbrug, hjemløshed, psykisk sårbarhed, manglende uddannelse og ledighed.

SOMENTUMs mentorforløb varer op til 12 måneder. Vi skræddersyer forløbene efter individuelle behov. Hvis det giver mening, fortsætter relationen mellem mentor og ung efter, at forløbet er stoppet.

Styrk jeres sociale indsats

Ved at samarbejde med SOMENTUM får jeres unge adgang til ​et særligt kvalificeret netværk af voksne mentorer med livs- og erhvervserfaring. 

Vi har et samarbejde med forskellige Rotary-klubber og virksomheder, hvorfra vi rekrutterer frivillige mentorer. 

Vores mentorer er således voksne erhvervsfolk, som har tid, overskud og lyst til at involvere sig i en ungs liv – og udfylde rollen som den stærke og værdifulde støtte, som den unge under andre omstændigheder ville mangle.

Vi forbereder mentorerne grundigt på opgaven og laver udførlige profiler, så vi kan lave det bedst mulige match med de unge. 

Vi yder administrativ og socialpædagogisk støtte til mentorerne, så de er trygge i og godt rustede til relationen til de unge

 

Vi evaluerer både de unges og mentorernes udvikling og udbytte, og vi opsamler erfaringer og dokumenterer resultaterne, så vi løbende kan opkvalificere vores koncept. 

Samarbejdet

 

Frivillig arbejdskraft er i princippet gratis, men professionel frivillighed koster penge. Og SOMENTUMs mentorer er højt kvalificerede, og det kræver en høj grad af professionalisme at supportere dem. Derfor kan vi ikke tilbyde gratis mentorforløb, men vi kan tilbyde, at vi sammen løser finansieringsspørgsmålet. Det kan ske via:

- Fælles fonds- og puljeansøgninger 

- Kontakt til lokale Rotary-klubber for at skaffe donationer

- Kontakt til lokale virksomheder for at skaffe sponsorater

Sammen skaber vi lige det projekt, som giver mening i jeres kontekst. Det kan være med fokus på en særlig målgruppe, et særligt tema eller en særlig livssituation.

 

Eksempler på samarbejdsprojekter mellem SOMENTUM og kommunale og boligsociale aktører er: 

- Livsmentorer til unge drenge i særligt udsatte livssituationer

- Helhedsorienteret støtte til sent diagnosticerede ordblinde unge i udsatte boligområder

- Hjælp til at søge kvalificerende jobs for unge på sabbatår efter endt ungdomsuddannelse

- Iværksætterstøtte til unge med drømme om at starte egen virksomhed

- Inspiration og adgang til skolepraktik for unge, hvis forældre ikke har muligheden for selv at vejlede og støtte. 

practice_areas

Hvis I har lyst til at høre mere om SOMENTUMs tilbud til kommuner, kan I kontakte Anja Thygesen på anja@somentum.dk eller 2912 7772.

"Jeg ville bare være med i det her. Jeg havde fået nogle 'forkerte' venner og ville gerne tage imod denne mulighed for at komme videre. Men det er vigtigt, at man forstår, at man selv skal gøre noget. Man skal selv tage ansvar, hvis man vil have noget ud af det".

Sagt af ung

our_vision
bottom of page