top of page

SOMENTUM

Vi bygger bro mellem unge i udsatte positioner og voksne mentorer med livs- og erhvervserfaring

SOMENTUM

= Socialt momentum

Det øjeblik, hvor en udsat ung møder en betydningsfuld voksen og er klar til at ændre sin livsbane

SOMENTUM står på en overbevisning om, at graden af udsathed er betinget af antallet af positive netværk

SOMENTUM giver de unge adgang til positive netværk, basale livskompetencer og alternative læringsrum

SOMENTUM samarbejder med en stor gruppe højtkvalificerede frivillige mentorer fra erhvervslivet

SOMENTUM tilbyder de unge en stabil voksenrelation med  livs- og arbejdserfaring

practice_areas

VORES VISION

SOMENTUM hjælper unge i udsatte positioner henimod et liv som selvforsørgende og rollemodel for andre

VORES MISSION

SOMENTUM åbner positive netværk for udsatte unge og give dem unikke muligheder, de ikke har i dag

 

SOMENTUM tilbyder en mulighed for en livsændring for udsatte unge, der er motiverede for forandring

 

SOMENTUM leverer ydelser til virksomheder og danske samarbejdspartnere på det sociale område for at sikre en økonomisk bæredygtig organisation

our_vision
bottom of page